Onze Vogelwacht

Onze Vogelwacht

Vogelwacht Raerderhim e.o. is sinds 1946 actief in de omgeving rondom de Lege Geaën. Destijds opgericht om met name de weidevogels te beschermen. Die bescherming stond in de voorgaande oorlogsjaren begrijpelijkerwijze op een lager pitje.  Al heel wat jaren gaan onze vrijwilligers in het voorjaar het veld in om vogels te beschermen tegen de noodzakelijke werkzaamheden van onze boeren, te tellen en te registreren. En daarmee gewoon genieten van het landschap dicht in de buurt. Een landschap wat behoorlijk is veranderd, net als het beschermen van weidevogels. Ruim 70 jaar later wordt er door de meeste van deze natuurliefhebbers bij het registreren van deze broedende vogels gebruik gemaakt van een gebruikersvriendelijke app. Naast weidevogels wil vogelwacht Raerderhim zich ook sterk maken voor het beschermen van de andere vogels in en rond onze dorpen. En de jeugd betrekken bij onze activiteiten. Als je in onze omgeving woont en je wilt iets betekenen voor de vogels in je omgeving, meld je dan ook aan als lid van onze vogelwacht. Wellicht wil je meehelpen met onze vogelbeschermingsprojecten of met de bescherming van weidevogels. Je leert daarmee ongetwijfeld nieuwe vrienden kennen die iets goeds willen doen voor hun omgeving. 

Lid worden van onze vogelwacht

Nu lid worden